Működésünk

A Kék Madár Táncműhely a 2016/17-es tanévtől működik klasszikus balett és moderntánc tanszakokkal. Csoportjaink több korosztályban indulnak. A gyermek életkorának és tudásának leginkább megfelelő csoport kiválasztásában segítünk a szülőknek.

A gyermek tanulmányai, tanítási órákra, foglalkozásokra való felkészülése, a gyakorlás körülményeinek megteremtése, rendszeres és folyamatos biztosítása, az órákon való megjelenés – különösen a kisiskolás korban – igényli a szülők, a családok szervező és segítő tevékenységét.

A tánc nagy összpontosítást, figyelmet és fegyelmet igénylő művészi mozgásforma, melynek szigorú rendszere rendre neveli a tanulót. A szülő segítse gyermekét, hogy az előírt felszerelésben jelenjen meg az órákon, amely feltétel segíti a tanulási folyamatot.

A tanév során a foglalkozásokon, a fellépések, bemutató órák és vizsgák alkalmával a tanulók többnyire csoportban dolgoznak. Azaz közösséget alkotnak egymással való együttműködésben, együtt táncolásban és ennek következtében felelősek egymásért és egymás munkájáért. Kérjük a szülőket, családokat segítség gyermeküket ebben a fontos személyiségfejlődési folyamatban!

Pedagógiai programunk

Óráimon nagy hangsúlyt fektetek a láb- és lábfej izomzatának fejlesztésére, valamint a gerincoszlop melletti izomzat erősítésére, a helyes testtartás tanítására. A gimnasztikai gyakorlatok egyszerre erősítik és nyújtják az izomzatot, rugalmassá teszik a testet, ügyesítik a gyermek mozgását. A balett gyakorlatok, amelyek a különböző láb- és kar pozíciók felvételéből, megtartásából, és ezek váltásaiból, illetve a láb- és karvezetések kombinálásából állnak, fejlesztik a gyermek koordinációs képességét, az egyensúly érzékét és a koncentrációs képességét egyaránt. A különböző ritmikájú és dinamikájú lépésgyakorlatok, ugrások fejlesztik a ritmusérzéket, a térben való tájékozódás képességét.

A gyakorlatok kísérő zenéje többnyire klasszikus zene, de óráimon a gyerekek megismerhetnek magyar, illetve más népek tradicionális zenéje alapján komponált, úgynevezett világzenéket is. Kisiskolás csoportjaimban a rövid, vidám koreográfiákhoz, mozgássorokhoz az életkornak megfelelő klasszikus zenei műveket valamint, megzenésített gyermekverseket (Kaláka, Misztrál) játszok le. Kiválasztásuk során igyekszem arra is figyelni, hogy a megzenésített versek az adott évszaknak és ünnepkörnek megfelelő legyenek.

Céljaink

A Táncműhely tantervi programja lehetőséget nyújt a növendékek mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztésére, tér- és formaérzékének, fizikai állóképességének és ritmusérzékének fejlesztésére, gazdagítására. További célja, hogy a növendékek olyan készségeket fejlesztenek, amelyeknek köszönhetően kiegyensúlyozottá és magabiztossá váljanak a mindennapi életben, mindezt hasonló érdeklődésű társaik körében, jó hangulatú órák keretében Hozzájárul, hogy a növendékek személyisége nyitottá váljon a művészetek iránt, kibontakoztatja a tanulók kreativitását, improvizációs képességét, készségét. A táncművészeti oktatás célja, hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges tanulókat a táncművészeti pályára, illetve az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra.

Kék Madár Táncműhely | Veszprém | HerendKlasszikus balett & modern-kortárstánc

Tanszakok

A klasszikus balett tanításának célja, hogy e zárt rendszerbe foglalt mozdulatnyelv segítségével a tanuló képes legyen a kifinomult, harmonikus és koordinált mozgásra. A tananyag a Vaganova–metodika elveit követi, amelynek legfontosabb szempontjai az életkori sajátosságok figyelembevétele az izmok megmunkálásában és az ésszerű fokozatosság elve a terhelésben. Ez az évszázadokon keresztül csiszolódott tánctechnika erős koncentrálást és fegyelmezett, tudatos munkát igényel.

A balett oktatás tantervi programja lehetővé teszi a növendékek képességeinek kompetenciaalapú fejlesztését. Hozzájárul, hogy a növendék személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotótevékenységek és művészetek iránt, mindeközben megismerkedjen a klasszikus zenei alapművekkel is.

A balett órán egyszerű, lehetőleg ujjatlan dresszre van szükség, szoknya nélkül; a foglalkozáson nagyon fontos, hogy látható legyen a gyermekek lába, combtöve, csípője, feneke, így figyelemmel tudjuk kísérni azok helyes tartását.

Táncműhelyünk növendékei alapfokú táncoktatásban részesülnek, iskolai rendszer keretein belül.

Ezért kérjük, a növendékek

 • az órakezdés előtt 10-15 perccel érkezzenek meg,

 • az órákon megfelelő öltözetben és kontyba kötött hajjal vegyenek részt,

 • a hiányzásokról, amennyiben lehetséges, előre tájékoztassák az órát tartó táncpedagógust.

Felszerelés

Ha a növendék leadta a kitöltött jelentkezési lapját és végleges a csoportbeosztása, akkor meg lehet vásárolni a szükséges felszerelést. Erre van lehetőség az iskolában és önállóan is.

Előkészítő évfolyam

 • kék színű dressz

 • fehér harisnyanadrág

 • 2,5-3 cm széles derékgumi

 • fehér, puha talpú balettcipő

1-4. évfolyam

 • kék színű dressz

 • fehér harisnyanadrág

 • 2,5-3 cm széles derékgumi

 • fehér, puha talpú balettcipő

5. évfolyamtól

 • piros színű dressz

 • fehér harisnyanadrág

 • fehér, puha talpú balettcipő

 • spicc cipő

2021/22. tanévInduló képzéseink

Balett előkészítő

4 - 6 éves korosztály

Azoknak a lányoknak, fiúnak a jelentkezését várjuk, akik szeretnék játékos formában megismerni a tánc, e művészi kommunikációs nyelv különleges világát.

Előképzettség nem szükséges.

Klasszikus balett kezdő

7 - 12 éves korosztály

Általános iskolás lányoknak, fiúnak a jelentkezését várjuk klasszikus balett előkészítő gimnasztika, játékos balett- és kreatív gyerektánc foglalkozásainkra.

Előképzettség nem szükséges.

Klasszikus balett haladó

12 éves kortól

Célunk, hogy a növendékek megtanulják a klasszikus balett alapjait, elsajátítsák a fegyelmezett, tudatos mozgásnyelvet.

Előképzettség szükséges.

Modern- kortárstánc

12 éves kortól

Célunk a különböző moderntánc technikák, a klasszikus balett alapjai elsajátítása, ismerkedés a kortárstánccal, improvizációval. Valamint az elsajátított tánctechnikák tudatos, plasztikus és kreatív alkalmazása színpadi körülmények keretein belül.

Előképzettség szükséges.

Oktatásszervezési információk

Beiratkozás

A 2021/22-es tanév első félévére a beiratkozás időpontja 2021. szeptember 4.

A 2021/22-es tanév második félévére a beiratkozás időpontja 2022. január első hete.

A havidíjas növendékek beiratkozása folyamatos, próbaóra és egyéni szintfelmerés után. Előzetes időpont egyeztetése telefonon vagy e-mailben lehetséges. 

A beiratkozás helyszínei:

Veszprém, Budapest út 75. Salsa Sambrosa táncterme

Herend, Hóvirág utca 1. FitnessM

 

A beiratkozási dokumentumok leadásának határideje

2021. szeptember 14. (első félév),

2022. január 14. (második félév).

Az első féléves tandíj befizetésének határideje 2021. október 15.

A második féléves tandíj befizetésének határideje 2022. február 15.

A havidíj fizetésének határideje minden hónap 15.-e.

Az iskola hatékony és jó működése érdekében, a tandíjakat kérem, időben fizessék be!

 

A 2021/22. tanév oktatási helyszínei

Veszprém:

Salsa Sambrosa táncterme

Herend:

FitnessM

 

A tanév rendje

A tanév fontos időpontjai

A tanítási év első féléve 2022. január 21-ig, második féléve 2022. június 15-ig tart.

 

Első tanítási nap

Veszprém: 2021. szeptember 6.

Herend: 2021. szeptember 9.

 

Szünetek

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap. 2021. november 2. (kedd).

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2022. január 3. (hétfő).

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2022. április 20. (szerda).

A naptár szerinti piros betűs ünnep szünnap az iskolában. Szombaton nem dolgozzuk le ezeket.

 

Vizsgák, nyílt órák

A klasszikus balett tanszakos növendékek félévi vizsgája: első félév utolsó hetében.

A klasszikus balett tanszakos növendékek év végi vizsgája: második félév utolsó hetében.

 

Évzáró gála

Tervezett időpont: 2022. május második fele – június első fele


Órarend

2021/22. tanév
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat
15:30 - 16:30
Kezdő balett
(Veszprém)
15:30 - 16:00
Balett és előkészítő gimnasztika
(Veszprém)
09:30 - 11:00
Haladó balett
(Veszprém)
16:30 - 17:45
Modern-kortárstánc (Veszprém)
16:00 - 17:30
Balett / spicc
(Veszprém)
16:30 - 17:30
Balett és előkészítő gimnasztika óvodásoknak és iskolásoknak
(Herend)
11:00 - 12:00
Modern-kortárstánc (Veszprém)

Egyéb

Iskolás korú növendékeinknek az óralátogatásról igazolást adunk, amellyel a kötelezően választható testnevelés órákat igazolhatják. Középiskolás korú növendékeinknek közösségi szolgálatos munka teljesítésére is tudunk lehetősét biztosítani.